Miesięczne Archiwum: październik 2017

java class object 0

Java podstawy #4: Czym jest klasa i obiekt?

Klasa to taki kontener w programie, zawierający odpowiednie struktury i implementacje algorytmów (sposoby ich działania) z nimi związanych, które łączą się w logiczną całość. Skomplikowane? Tak tylko Ci się wydaje....

java reference types 1

Java podstawy #2: Typy zmiennych referencyjnych

Typy zmiennych referencyjnych vs typy proste Jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie w programowaniu wyróżniamy typy proste i typy zmiennych referencyjnych. Jak mogłeś/aś przeczytać wcześniej nie jest prawdą, że wszystko w...

java data types 0

Java podstawy #1: Typy proste (typu prymitywnego)

Typy proste Każdy język programowania posiada zestaw różnych, wbudowanych typów danych. Nazywa się je często typami prostymi. Służą one do przechowywania informacji. W językach niższego poziomu, takich jak Assembler, istnieje...