Miesięczne Archiwum: październik 2017

java static methods

Java #5: Metody statyczne i metoda main

Metody statyczne Na pewno spotkałeś/aś się z określeniem, że w Javie wszystko jest klasą. W rzeczywistości faktem jest, że każdy napisany przez nas kod MUSI zawierać się w jakiejś klasie....

java class object

Java #4: klasy i obiekty. Czym są?

Klasy i obiekty Klasa to taki kontener w programie, zawierający odpowiednie struktury i implementacje algorytmów (sposoby ich działania) z nimi związanych, które łączą się w logiczną całość. Skomplikowane? Tak tylko...

java autoboxing

Java #3: Autoboxing, unboxing i literały

Literały a autoboxing Pisząc swój pierwszy kod na pewno zastanawiałeś/aś się dlaczego klasy takie jak String, Integer, czy Double inicjalizuje się poprzez znak ‘=’. Przecież mówiłem w poprzedniej lekcji, że...

java reference types

Java #2: Typy referencyjne

Typy referencyjne vs typy proste Jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie w programowaniu wyróżniamy typy proste i typy referencyjne. Jak mogłeś/aś przeczytać wcześniej nie jest prawdą, że wszystko w Javie jest...

typy proste

Java #1: Typy proste (typy prymitywne)

Typy proste Każdy język programowania posiada zestaw różnych, wbudowanych typów danych. Nazywa się je często typami prostymi. Typy proste (ang. Primitive Data Types)  służą one do przechowywania informacji. W językach...