Miesięczne Archiwum: grudzień 2017

java for loop array

Java #7: tablica oraz pętla for

Tablica Tablica jest kolejną, obok obiektów, strukturą referencyjną. Jej podstawowe cechy to przechowywanie z góry określonej liczby wartości, przy czym wartością mogą zarówno zmienne referencyjne jak i proste (int, float,...