Miesięczne Archiwum: październik 2018

java random

Java #16: obiekty POJO i losowanie liczb

Obiekty POJO Obiekty POJO (Plain Old Java Object) to nic innego jak zwykłe klasy zawierające jedynie pola, domyślny konstruktor (czyli taki, którego nie implementujemy, domyślnie jest tworzony przez kompilator) i...