Miesięczne Archiwum: grudzień 2019

java static fields constants

Java#23: pola statyczne i stałe

Pola statyczne i metody Pamiętasz pewnie z kursu dotyczącego podstaw programowania, że alternatywą dla programowania obiektowego jest programowanie strukturalne (oparte na metodach statycznych). Każda metoda statyczna (czyli klasowa) musi zawierać...

java final class

Java #22: słowo kluczowe final

Wiesz już czym jest dziedziczenie oraz polimorfizm. Znasz także klasę abstrakcyjną, która musi rozszerzać inną, aby zostać użyta. Czasami jednak będziesz chcieć uniknąć rozszerzania jednej klasy przez drugą. Powodów może...

java overload vs override

Java #21: przeciążanie metod

W poprzedniej lekcji pisałem o tym jak przesłaniać metody za pomocą dziedziczenia i adnotacji @Override. Teraz dowiesz się, jaka jest różnica między przesłanianiem (ang. override) a przeciążaniem (ang. overload) metody. Nie jest...