Miesięczne Archiwum: marzec 2020

java hashmap

Java #32: hashmap (mapa)

Mapa w przeciwieństwie do listy, umożliwia połączenie ze sobą dwóch obiektów: klucza i wartości. Dobrym przykładem używania mapy będzie próba zaimplementowania jakiegoś słownika. Słownik z definicji posiada szukaną nazwę zagadnienia...

java arraylist

Java #31: lista (tablica dynamiczna)

W poprzednim wpisie napisałem mały wstęp do kolekcji, w tym także do tablicy dynamicznej (lub inaczej lista). Teraz postaram się przybliżyć funkcjonalność struktury, którą na pewno będziesz używać podczas Twojej...

java collections

Java #30: kolekcje (ogólnie)

Kolekcje – zbiór struktur danych w Javie Korzystanie z tablic posiada jedną zasadniczą wadę. Mianowicie za każdym razem musisz wiedzieć, ile maksymalnie potrzeba w niej elementów. Nie można stworzyć tablicy...