Miesięczne Archiwum: sierpień 2020

java generics

Java #45: typy generyczne (generics)

Klasa generyczna i typy generyczne Używając kolekcji bardzo często korzystałem z magicznych ostrych nawiasów, w obrębie których wpisywałem nazwę klasy, której typu miały być jej elementy. Za przykład może posłużyć...