Miesięczne Archiwum: październik 2020

java iterator

Java #48: własny iterator (interfejs Iterable)

Własny iterator Skoro znasz zarówno typy generyczne jak i struktury danych, to możesz napisać swój własny iterator, który będzie przechodził po kolekcji, zgodnie z Twoją intencją. Wpierw należy zaimplementować interfejs...

java erase type

Java #47: typ wieloznaczny (wildcard)

Ostatnim tematem związanym z typami generycznymi, jest używanie tak zwanego typu wieloznacznego (ang. wildcard). Oznacza się go za pomocą znaku zapytania (czyli np. ArrayList<?>). Powszechnym wykorzystaniem tego mechanizmu jest sytuacja,...