Miesięczne Archiwum: grudzień 2020

java custom exceptions

Java #52: własne wyjątki biznesowe

Własne wyjątki biznesowe, chodź brzmią bardzo skomplikowanie, są po prostu klasami, które rozszerzają wyjątki istniejące już w Twoim kodzie. Będą to przeważnie wyjątki znajdujące się w standardzie Javy, ale biznesowym...