Miesięczne Archiwum: kwiecień 2021

sql basics

SQL #1: schemat bazy danych

Historia Koncepcja baz danych jest prawie tak stara jak cała informatyka. Ogólna idea baz danych polega na posiadaniu wyspecjalizowanego programu (silnika bazodanowego), który mógłby wyszukiwać dane przede wszystkim po ich...