Site icon Java blog

Java #28: instanceof operator

java instanceof

Słowo kluczowe instanceof

Ta lekcja jest kontynuacją poprzedniej lekcji o interfejsach. Wkrótce zobaczysz, że interfejsy są używane bardzo często w języku Java. Najważniejsze jest zrozumienie, że interfejs to taka foremka, którą później trzeba wypełnić, ale póki jej nie użyjesz do końca nie wiesz, co w niej jest. I tu pojawia się problem.

Przeanalizuj wpierw poniższy kod.

public class Midfield implements Skillable {

 @Override
 public int pass() {
  return 16;
 }

 @Override
 public int attack() {
  return 14;
 }

 @Override
 public int defend() {
  return 12;
 }
}
public class Defender implements Skillable {

 @Override
 public int pass() {
  return 9;
 }

 @Override
 public int attack() {
  return 5;
 }

 @Override
 public int defend() {
  return 18;
 }
}
public class Striker implements Skillable {

 @Override
 public int pass() {
  return 15;
 }

 @Override
 public int attack() {
  return 17;
 }

 @Override
 public int defend() {
  return 9;
 }
}

Powyższe trzy klasy implementują znany z poprzedniej lekcji interfejs Skillable.

public class WhichPlayerMain {
 public static void main(String[] args) {
  Skillable midfield = new Midfield();
  Skillable striker = new Striker();
  Skillable defender = new Defender();
  Skillable[] players = new Skillable[3];
  players[0] = defender;
  players[1] = midfield;
  players[2] = striker;
  showAttackSkillForStriker(players);
 }

 private static void showAttackSkillForStriker(Skillable ... players) {
 }
}

Teraz wyobraź sobie sytuację, że do sygnatury metody zaimplementowanej (narzuconej) przez kogoś innego jako parametr przesyłasz tablicę interfejsu Skillable i musisz napisać jej ciało, tak aby wyświetlało wartość metody attack tylko i wyłącznie dla napastnika (ang. striker). Oczywiście w powyższym kodzie widać, że szukana implementacja interfejsu kryje się pod indeksem tablicy o numerze dwa. Jednak często w życiu będziesz otrzymywać dużo bardziej skomplikowany kod lub dane przychodzące do Twojej klasy będą trudne do wyśledzenia (np. będą przychodzić z innego systemu, itp.).

Sprawdzenie instancji klasy

Do rozwiązania tego problemu stworzono słowo kluczowe instanceof. Służy ono  do tego, aby zajrzeć do używanego przez Ciebie interfejsu i spojrzeć jakiej klasy obiekt naprawdę się pod nim kryje. W moim przypadku będzie to jedna z trzech klas: Defender, Midfield lub Striker, które implementują Skillable. Może to być oczywiście więcej klas (wszystko zależności ile jest implementacji danego interfejsu).

private static void showAttackSkillForStriker(Skillable ... players) {
 for (int i = 0; i < players.length; i++) {
  if (players[i] instanceof Striker) {
   System.out.println(players[i].attack());			
  }
 }
}

Powyższa implementacja metody showAttackSkillForStriker pozwala na sprawdzenie wszystkich implementacji interfejsu Skillable w celu wyświetlenia co zwraca metoda attack tylko i wyłącznie dla obiektów klasy Striker.

Link do lekcji: https://github.com/developeronthego/java-middle/tree/master/src/main/java/middle/lesson11

Lekcja o podstawach polimorfizmu: https://developeronthego.pl/java-srednio-zaawansowane-2-polimorfizm-podstawy-i-this/

Exit mobile version