Java #9: dziedziczenie oraz modyfikator protected

Jedną z zasad właściwego programowania jest niepowtarzanie raz zaimplementowanego kodu. Czasami jest to trudne, ponieważ, aby użyć tych samych pól i metod w innych klasach musielibyśmy:

 1. używać programowania strukturalnego (czyli słowa kluczowego static), co łamie zasady programowania obiektowego, więc odrzucam tą opcję,
 2. użycie kompozycji (np. pola, które będzie typem referencyjnym do obiektu, z którego chcemy skorzystać)

Wpływ hermetyzacji na dziedziczenie

Jednak istnieje jeszcze jeden sposób, w jaki można przekazać Twojej klasie informacje z innej klasy. Nazywa się ono dziedziczeniem. Najprościej można je zrozumieć jako skorzystanie z pewnych funkcjonalności klasy bazowej w klasach potomnych. Warto podkreślić, że będą one tylko dostępne dla innej klasy poprzez dziedziczenie (dla innych klas te zmienne i metody będą zachowywały się jak przy użyciu modyfikatora dostępu private).

Spójrz na poniższy przykład:

public class Parent {
 public String publicName;
 Long packageNumber;
 protected Double protectedNumber;
 private Integer privateNumber;
 
 public Parent(String publicName, Long packageNumber, Double protectedNumber, Integer privateNumber) {
  this.publicName = publicName;
  this.packageNumber = packageNumber;
  this.protectedNumber = protectedNumber;
  this.privateNumber = privateNumber;
 }

 public String getPublicName() {
  return publicName;
 }

 public Long getPackageNumber() {
  return packageNumber;
 }

 public Double getProtectedNumber() {
  return protectedNumber;
 }

 public Integer getPrivateNumber() {
  return privateNumber;
 }
}
public class Child extends Parent{

 public Child(String publicName, Long packageNumber, Double protectedNumber, Integer privateNumber) {
  super(publicName, packageNumber, protectedNumber, privateNumber);
 }
 
 public void checkValues() {
  String name = super.publicName;
  Long packageNumber = super.packageNumber;
  Double protectedNumber = super.protectedNumber;
  
  System.out.println("Test 1) " + name + " " + packageNumber + " " + protectedNumber);
  
  String nameByGet = super.getPublicName();
  Long packageNumberByGet = super.getPackageNumber();
  Double protectedNumberByGet = super.getProtectedNumber();
  Integer privateNumberByGet = super.getPrivateNumber();
  
  System.out.println("Test 2) " + nameByGet + " " + packageNumberByGet + " " + protectedNumberByGet + " " + privateNumberByGet);
 }
 
}
public class MainApp {
 public static void main(String args []) {
  Child child = new Child("test child", 10l, 20.0, 30);
  child.checkValues();	
 }
}

Modyfikator protected

Magia dziedziczenia zadziałała. Wystarczyło dodać do nazwy klasy słowo kluczowe extends i wypisać nazwą klasy rodzica. Jak widzisz, pomimo, że klasa Child nie posiada żadnych pól definicji swojej klasy, to mogła skorzystać z tych, które zadeklarowałem w klasie Parent. Były to pola publiczne, pakietowa oraz chronione (protected). Dodatkowo, chociaż pole prywatne privateNumber nie zostało odziedziczone (z reguły pola będziesz pisał/a z prywatnym modyfikatorem dostępu), to mogłem się do niego odwołać przez publiczny getter.

Dziedziczenie – reguły

Sama zasada dziedziczenia wydaje się prosta, jednak ma kilka dodatkowych reguł, o których możesz nie wiedzieć.

 • W Javie nie istnieje możliwość dziedziczenia wielu klas za pomocą słowa kluczowego extends. Możesz rozszerzyć swoją klasę tylko o jednego rodzica
 • Jeśli chcesz uchronić swoją klasę przed dziedziczeniem możesz skorzystać ze słowa kluczowe final przed nazwą klasy rodzica.
 • Jeśli chcesz skorzystać pola lub metody, które posiada rodzic, używasz słowa kluczowego super (wiem, też uważam, że to kretyńska nazwa).
 • Jeśli chcesz wywołać konstruktor klasy rodzica to w pierwszej linii swojego nowego konstruktora wpisujesz słowo super() i w nawiasie wpisujesz parametry konstruktora, które wywołujesz. Np. w moim przypadku rodzic miał tylko jeden konstruktor, więc właśnie jego wywołałem (Java poznaje, który chcesz wywołać po parametrach jakie wpisujesz w super, kolejność ma tu znaczenie!).

Teraz zagadka. Co się stało, gdybym nie wywołał konstruktora bazowego (rodzica) w konstruktorze dziecka?

 public Child(String publicName, Long packageNumber, Double protectedNumber, Integer privateNumber) {
//		super(publicName, packageNumber, protectedNumber, privateNumber);
 }

Kompilator teraz zaświeci na czerwono pierwszą linię i wyświetli informację: „Implicit super constructor Parent() is undefined. Must explicitly invoke another constructor„. Jeśli nie wywołasz konstruktora bazowego, nie uda się stworzyć konstruktora w klasie potomnej. Dzieje się tak dlatego, bo dziecko 'tworzy’ też obiekt rodzica, aby pomóc skorzystać z jego właściwości.

Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły. Jeśli rodzic nie będzie posiadał konstruktora, to nie będziemy musieli go wywoływać z klasy potomnej (logiczne). W praktyce jednak, gdy klasa nie ma konstruktora, to Java sama tworzy bezparametrowy konstruktor domyślny (np. Parent() {} ). Czy w takim razie, aby na pewno, w klasie dziecka nie jest użyte słowo super() w pierwszej linii jego konstruktora? Otóż faktycznie, choć go nie widzimy, jest użyty przez kompilator, bowiem przy tworzeniu dziecka zawsze tworzony jest obiekt rodzica.

Link do lekcji: https://github.com/developeronthego/java-basics/tree/main/src/main/java/basics/lesson9

Więcej informacji odnośne modyfikatorów dostępów, znajdziesz w lekcji o enkapsulacji: Java #6: Hermetyzacja (enkapsulacja)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.