Kategoria: Java podstawy

Kurs Javy dla początkujących. W ramach tej kategorii omawiam podstawowe elementy języka Java. Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z programowaniem, to kurs Java podstawy jest dla Ciebie.

java random

Java #16: obiekty POJO i losowanie liczb

Obiekty POJO Obiekty POJO (Plain Old Java Object) to nic innego jak zwykłe klasy zawierające jedynie pola, domyślny konstruktor (czyli taki, którego nie implementujemy, domyślnie jest tworzony przez kompilator) i...

java enum

Java #14: Typ wyliczeniowy (enum)

Typ wyliczeniowy Poznałeś/aś już dwa rodzaje typów referencyjnych: obiekt i tablicę. Dziś zajmę się kolejnym z nich, czyli typem wyliczeniowym.  Typ wyliczeniowy to specjalny rodzaj typu referencyjnego, które z miejsca...

java package import

Java #13: Importowanie klas i pakiety

Czasami do napisania kodu nie wystarczy Ci jedna klasa. Właściwie pisząc komercyjny kod prawie zawsze jest on rozłożony na setki a nawet tysiące klas. Kiedy klas jest tak dużo, nie...

Java while switch scanner break

Java #12: Switch, Scanner, while i break

We wcześniejszych przykładach stosowałem pętla for do iteracji np. tablicy oraz warunku if-else do podejmowania prze program decyzji na zasadzie logicznych przesłanek (prawda/fałsz). Nie są to jednak jedyne sposoby, aby...

java operators

Java #11: Operatory, konwersja typów

Operatory umożliwiają tworzenie implementacji w każdym języku programowania. Większość z nich nie różni się niczym od typowych operatorów występujących w matematyce. Przedstawiam Ci listę operatorów, których możesz użyć w swoich...

java input output streams

Java #10: Strumienie systemowe

We wcześniejszych lekcjach często używałem tajemniczej komendy System.out.println() aby wyświetlić (sprawdzić) wartości jakie zostały policzone w programie. Jest to częsty sposób (niejedyny), aby sprawdzić czy program działa poprawnie. Teraz postaram...