Java #11: Operatory, konwersja typów

Operatory umożliwiają tworzenie implementacji w każdym języku programowania. Większość z nich nie różni się niczym od typowych operatorów występujących w matematyce. Przedstawiam Ci listę operatorów, których możesz użyć w swoich programach w Javie.

 • Operatory matematyczne: +, -, *, /, %
 • Przypisania: =, +=, -=, *=, /=, %=
 • Logiczne: &&, ||
 • Równości: ==, !=
 • Bitowe: &, ^, |
 • Relacyjne: < , >, <=, >=, instanceof*
 • Inkrementacji: ++, —
 • Warunkowy: wyrażenie ? 'wartości gdy prawdziwy’ : 'wartość gdy nieprawdziwy’
 • Konwersja typów: (‘typ, na który chcemy zrzutować’) ‘typ obecnie używany’

Podstawowe operatory

Jak już pisałem, większość z nich już doskonale znasz. Postaram się jednak rozjaśnić kilka z nich odnośnie których możesz mieć pytania.

 1. Operator %, czyli operator dzielenia modulo, to tak zwane dzielenie z resztą. Np. 7 mod 5 = 2
 2. Operatory przypisania, typu +=, to skrócony zapis. Np. zamiast sum = sum +1, możesz napisać sum+=1
 3. Inkrementacja/Dekrementacja. Zamiast pisać w pętli np. while i+1, możesz użyć po prosu i++ (co jest tożsame z i+1).
 4. Jeśli chcesz przekonwertować typ na inny, to powinieneś korzystać z okrągłych nawiasów. Np. int myIntFromDouble = (int) 10.2
 5. Wyrażenie warunkowe jest skróconym zapisem warunku if – else.
public static void main(String [] args) {
 String testVariable = "some text";
 System.out.println(checkValue(testVariable));
 int result = (testVariable.equals("some text")) ? 0: 1; 
 System.out.println(result);
}

private static int checkValue(String testVariable) {
 if (testVariable.equals("some text")) {
  return 0;
 } else {
  return 1;
 }
}

Operatory logiczne i bitowe

Ostatnimi operatorami, o których warto napisać są operatory logiczne i bitowe. Służą one do wykonywania logicznych operacji (prawda/fałsz). Bardzo trudno jest zauważyć różnicę między nimi, ponieważ jest ona niewielka. Operatory logiczne nie wykonują operacji po prawej stronie równania jeśli lewa nie zostanie spełniona. W przypadku operatora bitowego jest inaczej, zawsze wyrażenie po prawej stronie jest wykonywane.

if (x == 0 && printInfo()) {
 System.out.println("Operator logiczny zadziałał");
}


if (x == 0 & printInfo()) {
 System.out.println("Operator bitowy zadziałał");
 }
}

private static boolean printInfo() {
 System.out.println("Metoda się wykonała ");
 return false;
}

private static int checkValue(String testVariable) {
 if (testVariable.equals("some text")) {
     return 0;
 } else {
     return 1;
 }
}
}

 

Link do lekcji: https://github.com/developeronthego/java-basics/tree/main/src/main/java/basics/lesson11

*Wytłumaczenie działania operatora instanceof: Java #28: instanceof operator

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Ostatnio dodane

- Advertisement - spot_img

Powiązane wpisy