Java #11: Operatory, konwersja typów

Operatory umożliwiają tworzenie implementacji w każdym języku programowania. Większość z nich nie różni się niczym od typowych operatorów występujących w matematyce. Przedstawiam Ci listę operatorów, których możesz użyć w swoich programach w Javie.

 • Operatory matematyczne: +, -, *, /, %
 • Przypisania: =, +=, -=, *=, /=, %=
 • Logiczne: &&, ||
 • Równości: ==, !=
 • Bitowe: &, ^, |
 • Relacyjne: < , >, <=, >=, instanceof*
 • Inkrementacji: ++, —
 • Warunkowy: wyrażenie ? 'wartości gdy prawdziwy’ : 'wartość gdy nieprawdziwy’
 • Konwersja typów: (‘typ, na który chcemy zrzutować’) ‘typ obecnie używany’

Podstawowe operatory

Jak już pisałem, większość z nich już doskonale znasz. Postaram się jednak rozjaśnić kilka z nich odnośnie których możesz mieć pytania.

 1. Operator %, czyli operator dzielenia modulo, to tak zwane dzielenie z resztą. Np. 7 mod 5 = 2
 2. Operatory przypisania, typu +=, to skrócony zapis. Np. zamiast sum = sum +1, możesz napisać sum+=1
 3. Inkrementacja/Dekrementacja. Zamiast pisać w pętli np. while i+1, możesz użyć po prosu i++ (co jest tożsame z i+1).
 4. Jeśli chcesz przekonwertować typ na inny, to powinieneś korzystać z okrągłych nawiasów. Np. int myIntFromDouble = (int) 10.2
 5. Wyrażenie warunkowe jest skróconym zapisem warunku if – else.
public static void main(String [] args) {
 String testVariable = "some text";
 System.out.println(checkValue(testVariable));
 int result = (testVariable.equals("some text")) ? 0: 1; 
 System.out.println(result);
}

private static int checkValue(String testVariable) {
 if (testVariable.equals("some text")) {
  return 0;
 } else {
  return 1;
 }
}

Operatory logiczne i bitowe

Ostatnimi operatorami, o których warto napisać są operatory logiczne i bitowe. Służą one do wykonywania logicznych operacji (prawda/fałsz). Bardzo trudno jest zauważyć różnicę między nimi, ponieważ jest ona niewielka. Operatory logiczne nie wykonują operacji po prawej stronie równania jeśli lewa nie zostanie spełniona. W przypadku operatora bitowego jest inaczej, zawsze wyrażenie po prawej stronie jest wykonywane.

if (x == 0 && printInfo()) {
 System.out.println("Operator logiczny zadziałał");
}


if (x == 0 & printInfo()) {
 System.out.println("Operator bitowy zadziałał");
 }
}

private static boolean printInfo() {
 System.out.println("Metoda się wykonała ");
 return false;
}

private static int checkValue(String testVariable) {
 if (testVariable.equals("some text")) {
     return 0;
 } else {
     return 1;
 }
}
}

 

Link do lekcji: https://github.com/developeronthego/java-basics/tree/main/src/main/java/basics/lesson11

*Wytłumaczenie działania operatora instanceof: Java #28: instanceof operator

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.