Otagowano: wyjątki

Klasy zajmujące się obsługiwaniem wyjątków oraz błędów.

java custom exceptions

Java #52: własne wyjątki biznesowe

Własne wyjątki biznesowe, chodź brzmią bardzo skomplikowanie, są po prostu klasami, które rozszerzają wyjątki istniejące już w Twoim kodzie. Będą to przeważnie wyjątki znajdujące się w standardzie Javy, ale biznesowym...

java exceptions

Java #37: wyjątki i ich obsługa

Zanim zacznę omawiać, czym są wyjątki (ang. exceptions), postaraj się przetestować poniższy kod: Wynik na konsoli powinien być podobny do poniższego: Co to oznacza? Ponieważ użyłem zmiennej, do którego nie...