Tag: pętla

Pętla – podstawowe narzędzie wykorzystywane do przetwarzania danych.

java enum 0

Java podstawy #14: Typ wyliczeniowy (enum)

Poznałeś/aś już dwa rodzaje typów referencyjnych: obiekt i tablicę. Dziś zajmę się kolejnym z nich, czyli typem wyliczeniowym.  Typ wyliczeniowy to specjalny rodzaj klas, które z miejsca stają się klasami...