Otagowano: adnotacje

Różne adnotacje w języku Java oraz ich zastosowanie.

Project Lombok

Popularne frameworki #1: Lombok

Język Java często jest krytykowany za konieczność pisania kodu, który mógłby być automatycznie wygenerowany przez JDK. Ciągłe pisanie getterów i setterów do każdej klasy POJO, tworzenie toStringów, czy projektowanie builderów,...

java annotation

Java #50: własne adnotacje – zastosowanie

Znasz już kilka adnotacji (np. @Override). Język Java umożliwia tworzenie ich dowolnie dużej ilości tzw. customowych (od ang. custom) adnotacji. Jednak zanim zaprojektujesz własne adnotacje, czas przyjrzeć im się z...