Otagowano: importy

Importy służą do załadowania innych typów referencyjnych, zawartych w osobnych pakietach.

java static fields constants

Java#23: pola statyczne i stałe

Pola statyczne i metody Pamiętasz pewnie z kursu dotyczącego podstaw programowania, że alternatywą dla programowania obiektowego jest programowanie strukturalne (oparte na metodach statycznych). Każda metoda statyczna (czyli klasowa) musi zawierać...

java package import

Java #13: Importowanie klas i pakiety

Czasami do napisania kodu nie wystarczy Ci jedna klasa. Właściwie pisząc komercyjny kod prawie zawsze jest on rozłożony na setki a nawet tysiące klas. Kiedy klas jest tak dużo, nie...