Tag: string

Klasa umożliwiająca pracę na ciągach znaków.