Otagowano: klasa

Klasa to szablon definiujący postać obiektu.

java abstract class

Java #18: klasy abstrakcyjne

Znasz już podstawy programowania strukturalnego oraz podstawowe algorytmy. Teraz czas przejść do bardziej skomplikowanych paradygmatów programowania obiektowego. Klasy abstrakcyjne są (abstrakcja) jednym z paradygmatów programowania obiektowego. Można ją wytłumaczyć jak...

java random

Java #16: obiekty POJO i losowanie liczb

Obiekty POJO Obiekty POJO (Plain Old Java Object) to nic innego jak zwykłe klasy zawierające jedynie pola, domyślny konstruktor (czyli taki, którego nie implementujemy, domyślnie jest tworzony przez kompilator) i...

java class object

Java #4: klasy i obiekty. Czym są?

Klasy i obiekty Klasa to taki kontener w programie, zawierający odpowiednie struktury i implementacje algorytmów (sposoby ich działania) z nimi związanych, które łączą się w logiczną całość. Skomplikowane? Tak tylko...