Tag: stream api

API obsługujące operacje w stylu funkcjonalnym na strumieniach elementów, takie jak przekształcenia map-reduce w kolekcjach.