Tag: metody

Metodą nazywa się zamknięty i samodzielny fragment kodu zdolny do zwracania wartości i przyjmowania argumentów.