Otagowano: metody

Metodą nazywa się zamknięty i samodzielny fragment kodu zdolny do zwracania wartości i przyjmowania argumentów.

java static methods

Java #5: Metody statyczne i metoda main

Metody statyczne Na pewno spotkałeś/aś się z określeniem, że w Javie wszystko jest klasą. W rzeczywistości faktem jest, że każdy napisany przez nas kod MUSI zawierać się w jakiejś klasie....