Kategoria: Java zaawansowane

Kurs Java zaawansowane technik. Jeśli wiążesz swoje zawodowe życie z programowaniem w Javie, musisz poznać jej zaawansowane zagadnienia i mniej oczywiste funkcjonalności.

java immutable

Java #56: obiekty niezmienne (immutable)

Obiekty niezmienne Przetwarzanie wielowątkowe niesie ze sobą jeden podstawowy problem. Praca wielu wątków na jednej klasie przechowującej stan (np. zwykła klasa typu POJO), wymaga odpowiedniej synchronizacji. Innym sposobem jest wymuszenie...

java atomic variables locks

Java #55: zmienne atomowe i zamki

Poza możliwością synchronizacji wątków, używając słowa sychronized, Java udostępnia wiele dedykowanych rozwiązań związanych z pracą w środowisku wielowątkowym. Większość z nich znajdziesz w pakiecie java.util.concurrent. W tym wpisie omówię dwa...

java custom exceptions

Java #52: własne wyjątki biznesowe

Własne wyjątki biznesowe, chodź brzmią bardzo skomplikowanie, są po prostu klasami, które rozszerzają wyjątki istniejące już w Twoim kodzie. Będą to przeważnie wyjątki znajdujące się w standardzie Javy, ale biznesowym...