Tag: polimorfizm

Polimorfizm to możliwość posługiwania się pewnym zbiorem akcji za pomocą jednego interfejsu.

java abstract class 0

Java średnio zaawansowane #1: klasa abstrakcyjna

Znasz już podstawy programowania strukturalnego oraz podstawowe algorytmy. Teraz czas przejść do bardziej skomplikowanych paradygmatów programowania obiektowego. Abstrakcja jest jednym z paradygmatów programowania obiektowego. Można ją wytłumaczyć jak stosowanie równań...