Otagowano: polimorfizm

Polimorfizm to możliwość posługiwania się pewnym zbiorem akcji za pomocą jednego interfejsu.

lambda expression

Java 8 #2: wyrażenia lambda i interfejs funkcyjny

Wyrażenie lambda Wyrażenia lambda (ang. lambda expression) są próbą zaimplementowania koncepcji związanych z programowaniem funkcyjnych* w pełni obiektowym języku jakim jest Java. Koncept ten jest bardzo stary, o czym możesz...

java instanceof

Java #28: instanceof operator

Słowo kluczowe instanceof Ta lekcja jest kontynuacją poprzedniej lekcji o interfejsach. Wkrótce zobaczysz, że interfejsy są używane bardzo często w języku Java. Najważniejsze jest zrozumienie, że interfejs to taka foremka,...

java interface

Java #27: implementacja interfejsu

Implementacja interfejsu w programowaniu Pewnie już znasz pojęcie interfejs, które często występuje jako interfejs graficzny. Wtedy można go rozumieć, jako sposób w jakim użytkownik komunikuje się z komputerem (z reguły...

java final class

Java #22: słowo kluczowe final

Wiesz już czym jest dziedziczenie oraz polimorfizm. Znasz także klasę abstrakcyjną, która musi rozszerzać inną, aby zostać użyta. Czasami jednak będziesz chcieć uniknąć rozszerzania jednej klasy przez drugą. Powodów może...

java overload vs override

Java #21: przeciążanie metod

W poprzedniej lekcji pisałem o tym jak przesłaniać metody za pomocą dziedziczenia i adnotacji @Override. Teraz dowiesz się, jaka jest różnica między przesłanianiem (ang. override) a przeciążaniem (ang. overload) metody. Nie jest...

java abstract class

Java #18: klasy abstrakcyjne

Znasz już podstawy programowania strukturalnego oraz podstawowe algorytmy. Teraz czas przejść do bardziej skomplikowanych paradygmatów programowania obiektowego. Klasy abstrakcyjne są (abstrakcja) jednym z paradygmatów programowania obiektowego. Można ją wytłumaczyć jak...