Otagowano: tablice

Tablica to zdefiniowana przez kompilator struktura danych języka Java, która umożliwia zgrupowanie danych.

java arraylist

Java #31: lista (tablica dynamiczna)

W poprzednim wpisie napisałem mały wstęp do kolekcji, w tym także do tablicy dynamicznej (lub inaczej lista). Teraz postaram się przybliżyć funkcjonalność struktury, którą na pewno będziesz używać podczas Twojej...

java multidimention array

Java #29: tablice wielowymiarowe

Zanim przejdę do długo wyczekiwanych kolekcji*, należałoby rozszerzyć odrobinę Twoją wiedzę o tablicach. Znasz już ich podstawy. Wiesz, że można trzymać w nich zarówno typy proste (int, float, itp.) jak...

java static blocks

Java #24: blok statyczny i toString

Blok statyczny Dziś dokończenie lekcji odnośnie słowa kluczowego static. Poza polami i metodami Java umożliwia też tworzenie bloków statycznych*. Ogólnie, jeśli zobaczysz gdzieś słowo static to powinno dla Ciebie być znakiem, że nie mamy...

java random

Java #16: obiekty POJO i losowanie liczb

Obiekty POJO Obiekty POJO (Plain Old Java Object) to nic innego jak zwykłe klasy zawierające jedynie pola, domyślny konstruktor (czyli taki, którego nie implementujemy, domyślnie jest tworzony przez kompilator) i...

java for loop array

Java #7: tablica oraz pętla for

Tablica Tablica jest kolejną, obok obiektów, strukturą referencyjną. Jej podstawowe cechy to przechowywanie z góry określonej liczby wartości, przy czym wartością mogą zarówno zmienne referencyjne jak i proste (int, float,...