Tag: tablice

Tablica to zdefiniowana przez kompilator struktura danych języka Java, która umożliwia zgrupowanie danych.