Otagowano: typy generyczne

Typy generyczne, umożliwiają parametryzowanie klas.

java iterator

Java #48: własny iterator (interfejs Iterable)

Własny iterator Skoro znasz zarówno typy generyczne jak i struktury danych, to możesz napisać swój własny iterator, który będzie przechodził po kolekcji, zgodnie z Twoją intencją. Wpierw należy zaimplementować interfejs...

java erase type

Java #47: typ wieloznaczny (wildcard)

Ostatnim tematem związanym z typami generycznymi, jest używanie tak zwanego typu wieloznacznego (ang. wildcard). Oznacza się go za pomocą znaku zapytania (czyli np. ArrayList<?>). Powszechnym wykorzystaniem tego mechanizmu jest sytuacja,...

java generics

Java #45: typy generyczne (generics)

Klasa generyczna i typy generyczne Używając kolekcji bardzo często korzystałem z magicznych ostrych nawiasów, w obrębie których wpisywałem nazwę klasy, której typu miały być jej elementy. Za przykład może posłużyć...

java collections

Java #30: kolekcje (ogólnie)

Kolekcje – zbiór struktur danych w Javie Korzystanie z tablic posiada jedną zasadniczą wadę. Mianowicie za każdym razem musisz wiedzieć, ile maksymalnie potrzeba w niej elementów. Nie można stworzyć tablicy...

java autoboxing

Java #3: Autoboxing, unboxing i literały

Literały a autoboxing Pisząc swój pierwszy kod na pewno zastanawiałeś/aś się dlaczego klasy takie jak String, Integer, czy Double inicjalizuje się poprzez znak ‘=’. Przecież mówiłem w poprzedniej lekcji, że...