Otagowano: wątki

Wątek to lekki proces lub najmniejsza jednostka procesu.

java immutable

Java #56: obiekty niezmienne (immutable)

Obiekty niezmienne Przetwarzanie wielowątkowe niesie ze sobą jeden podstawowy problem. Praca wielu wątków na jednej klasie przechowującej stan (np. zwykła klasa typu POJO), wymaga odpowiedniej synchronizacji. Innym sposobem jest wymuszenie...

java atomic variables locks

Java #55: zmienne atomowe i zamki

Poza możliwością synchronizacji wątków, używając słowa sychronized, Java udostępnia wiele dedykowanych rozwiązań związanych z pracą w środowisku wielowątkowym. Większość z nich znajdziesz w pakiecie java.util.concurrent. W tym wpisie omówię dwa...