Tag: object

Klasa przodek dla każdej klasy w Javie.