Otagowano: object

Klasa przodek dla każdej klasy w Javie.

java object class

Java #26: klasa Object

Klasa Object – matka wszystkich klas Wróć do znanej z poprzednich lekcji klasy Cat (może to być też jakakolwiek inna zaimplementowana przez Ciebie klasa) i spróbuj wywołać ją w metodzie main,...

java static blocks

Java #24: blok statyczny i toString

Blok statyczny Dziś dokończenie lekcji odnośnie słowa kluczowego static. Poza polami i metodami Java umożliwia też tworzenie bloków statycznych*. Ogólnie, jeśli zobaczysz gdzieś słowo static to powinno dla Ciebie być znakiem, że nie mamy...