Otagowano: kolekcje

Kolekcje są strukturami danych zorientowanymi na przechowywanie obiektów.

java 11 lts

Java 11 LTS: płatna czy darmowa?

Java JDK 11 wreszcie wersją LTS Java 11 została oznaczona jako wersja LTS (ang. Long Term Support), co w praktyce sprawia, że jest ona faktycznym następcą Java 8. Dzieje się...

java treeset

Java #34: TreeSet (drzewo)

Skoro były już tablice, zbiory i mapy, to teraz muszą być drzewa. 😉 Drzewami (ang. treeset, dosłownie: zbiór drzewa) nazywamy struktury danych które swoim wyglądem przypominają drzewa genealogiczne, które na...

Java hashset

Java #33: HashSet (zbiór)

Zbiory (ang. sets) to bardzo przydatna alternatywa dla listy. Są dużo bardziej wydajne, ale nie mogą zawierać duplikatów. Zbiory są bardzo przydatne, gdy potrzebujesz struktury danych, która powinna zawierać unikatowe...

java hashmap

Java #32: hashmap (mapa)

Mapa w przeciwieństwie do listy, umożliwia połączenie ze sobą dwóch obiektów: klucza i wartości. Dobrym przykładem używania mapy będzie próba zaimplementowania jakiegoś słownika. Słownik z definicji posiada szukaną nazwę zagadnienia...

java arraylist

Java #31: lista (tablica dynamiczna)

W poprzednim wpisie napisałem mały wstęp do kolekcji, w tym także do tablicy dynamicznej (lub inaczej lista). Teraz postaram się przybliżyć funkcjonalność struktury, którą na pewno będziesz używać podczas Twojej...