Otagowano: dziedziczenie

Dziedziczenie – podstawowy mechanizm programowania obiektowego, umożliwiający unikanie duplikacji kodu.

java instanceof

Java #28: instanceof operator

Słowo kluczowe instanceof Ta lekcja jest kontynuacją poprzedniej lekcji o interfejsach. Wkrótce zobaczysz, że interfejsy są używane bardzo często w języku Java. Najważniejsze jest zrozumienie, że interfejs to taka foremka,...

java object class

Java #26: klasa Object

Klasa Object – matka wszystkich klas Wróć do znanej z poprzednich lekcji klasy Cat (może to być też jakakolwiek inna zaimplementowana przez Ciebie klasa) i spróbuj wywołać ją w metodzie main,...

java final class

Java #22: słowo kluczowe final

Wiesz już czym jest dziedziczenie oraz polimorfizm. Znasz także klasę abstrakcyjną, która musi rozszerzać inną, aby zostać użyta. Czasami jednak będziesz chcieć uniknąć rozszerzania jednej klasy przez drugą. Powodów może...

java overload vs override

Java #21: przeciążanie metod

W poprzedniej lekcji pisałem o tym jak przesłaniać metody za pomocą dziedziczenia i adnotacji @Override. Teraz dowiesz się, jaka jest różnica między przesłanianiem (ang. override) a przeciążaniem (ang. overload) metody. Nie jest...

java abstract class

Java #18: klasy abstrakcyjne

Znasz już podstawy programowania strukturalnego oraz podstawowe algorytmy. Teraz czas przejść do bardziej skomplikowanych paradygmatów programowania obiektowego. Klasy abstrakcyjne są (abstrakcja) jednym z paradygmatów programowania obiektowego. Można ją wytłumaczyć jak...

java inheritance

Java #9: dziedziczenie oraz modyfikator protected

Jedną z zasad właściwego programowania jest niepowtarzanie raz zaimplementowanego kodu. Czasami jest to trudne, ponieważ, aby użyć tych samych pól i metod w innych klasach musielibyśmy: używać programowania strukturalnego (czyli...