Otagowano: static

Modyfikator static używany jest do klas, zmiennych, metod i bloków.

java static blocks

Java #24: blok statyczny i toString

Blok statyczny Dziś dokończenie lekcji odnośnie słowa kluczowego static. Poza polami i metodami Java umożliwia też tworzenie bloków statycznych*. Ogólnie, jeśli zobaczysz gdzieś słowo static to powinno dla Ciebie być znakiem, że nie mamy...

java static fields constants

Java#23: pola statyczne i stałe

Pola statyczne i metody Pamiętasz pewnie z kursu dotyczącego podstaw programowania, że alternatywą dla programowania obiektowego jest programowanie strukturalne (oparte na metodach statycznych). Każda metoda statyczna (czyli klasowa) musi zawierać...

java static methods

Java #5: Metody statyczne i metoda main

Metody statyczne Na pewno spotkałeś/aś się z określeniem, że w Javie wszystko jest klasą. W rzeczywistości faktem jest, że każdy napisany przez nas kod MUSI zawierać się w jakiejś klasie....