Tag: static

Modyfikator static używany jest do klas, zmiennych, metod i bloków.