Tag: strumienie danych

Oznaczają ciąg danych, do którego dane mogą być dodawane i z którego mogą być pobierane.

java input output streams 0

Java podstawy #10: Strumienie wejścia – wyjścia

We wcześniejszych lekcjach często używałem tajemniczej komendy System.out.println() aby wyświetlić (sprawdzić) wartości jakie zostały policzone w programie. Jest to częsty sposób (niejedyny), aby sprawdzić czy program działa poprawnie. Teraz postaram...