Java #12: Switch, Scanner, while i break

We wcześniejszych przykładach stosowałem pętla for do iteracji np. tablicy oraz warunku if-else do podejmowania prze program decyzji na zasadzie logicznych przesłanek (prawda/fałsz). Nie są to jednak jedyne sposoby, aby wykonać pętlę czy sprawdzać warunek logiczny w programie. Jak to często bywa w programowaniu sposobów na otrzymanie tego samego jest bardzo dużo. Alternatywą dla tych instrukcji są na przykład pętla while oraz klauzula switch. Zobacz na program poniżej:

int[] intArray = { 1, 2, 3 };

for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {
 int elementFromArray = intArray[i];
    if (elementFromArray == 1) {
  System.out.println("Wyświetliłeś pierwszy element");
 } else if (elementFromArray == 2) {
  System.out.println("Wyświetliłeś drugi element");
 } else {
  System.out.println("Wyświetliłeś ostatni element");	
 }
}

Pętla while

Użyto tu zwykłej pętli for iterującej tablicę składającej się z trzech elementów. W pętli porównywane są wartości tablicy (wyciągane po indeksie) z odpowiednimi liczbami. Jeśli warunek zajdzie, wyświetlany jest odpowiedni napis. Teraz przepiszę ten kod przy użyciu pętli while. Generalnie zasada tej pętli jest podobna, jednak inkrementacja (i++) tutaj odbywać się będzie w samym ciele pętli, a w nawiasach jedynie jest sprawdzany warunek wyjścia.

int i = 0;
while (i < intArray.length) {
 int elementFromArray = intArray[i];
 if (elementFromArray == 1) {
     System.out.println("Wyświetliłeś pierwszy element");
 } else if (elementFromArray == 2) {
  System.out.println("Wyświetliłeś drugi element");
 } else {
  System.out.println("Wyświetliłeś ostatni element");
 }
 i++;
}

Prawda, że proste?

Z reguły będziesz korzystać do iteracji z pętli for, ale są przypadki, w których warto jednak skorzystać z pętli while. Takimi przypadkami są wszelkie iteracje, w których nie wiadomo jak wiele jest elementów. Dobrym przykładem jest czytanie wartości z linii komend. System nie wie, ile parametrów wpisze użytkownik i wypisuje je aż do momentu, gdy użyty zostanie odpowiedni klawisz wyjścia (w podobny sposób działały stare gry na DOS-a!).

Klasa Scanner

Aby wczytać w łatwy sposób parametr sczytany z linii komend, należy użyć klasy Scanner, która opakowuje strumień wejścia (System.in) i udostępnia szereg metod ułatwiających wczytanie wartości do Javy.

Na początku tworzony jest obiekt klasy Scanner. W konstruktorze przekazałem strumień, na jakim chcę pracować (w przypadku strumień wejścia). W nawiasach pętli while wpisuje warunek logiczny, do kiedy pętla ma ‘pracować’. Klasa Scanner przychodzi tu z pomocą i udostępnia metodę hasNext(), która sprawdza czy został jeszcze jakiś parametr w linii komend do sczytania. Jeśli tak, to program wchodzi do pętli i czyta pierwszą napotkaną liczbę do zmiennej nextValue (możemy wczytać też  Reszta kodu w pętli while jest identyczna jak w poprzedniej pętli. Na końcu (poza pętlą) należy jeszcze zamknąć strumień metodą close() (jeśli tego nie zrobię strumień aż do momentu zakończenia programu będzie niepotrzebnie otwarty).

Scanner sc = new Scanner(System.in);
 while (sc.hasNext()) {
     String nextValue = sc.next();
 if (nextValue.equals("1")) {
  System.out.println("Wyświetliłeś pierwszy element");
 } else if (nextValue.equals("2")) {
  System.out.println("Wyświetliłeś drugi element");
 } else {
  System.out.println("Teraz nastąpi wyjście z programu");
 return;
 }
}
sc.close();

Mój program ma jednak pewien mankament. Pomimo wczytania wartości nieobsługiwanej, wciąż oczekuje kolejnych parametrów, zamiast się zakończyć po wyświetleniu napisu „Teraz nastąpi wyjście z programu”. Aby na reszcie zakończyć działanie instrukcji while, należy wpisać słowo return, które wyjdzie z niej i będzie kontynuować program poza pętlą.

Switch zamiast if-else

Mój kod mógłbym jeszcze bardziej przerobić używając zamiast warunku if-else, polecenia switch. Działa on prawie tak samo jak w przypadku if-else.

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 while (scanner.hasNext()) {
  int nextInt = scanner.nextInt();
  switch (nextInt) {
  case 1:
   System.out.println("Wyświetliłeś " + nextInt);
   break;
  case 2:
   System.out.println("Wyświetliłeś " + nextInt);
   break;
  default:
   System.out.println("Liczba poza zakresem");
   return;
  }
 }
sc.close();

W poleceniu switch() wrzucana jest wartość, która program sprawdzi za pomocą instrukcji case. Sam case działa podobnie jak if-else. Aby program dostał się pomiędzy znakiem dwukropka a kolejnym warunkiem wartość wpisana w switchu musi być taka sama jak ta wypisana po słowie case. Jeśli żaden z case’ów nie zostanie spełniony, można napisać sekcję default (tożsame z else) i wpisać tam warunek domyślny.

Break oznacza koniec

Zastanawiasz się pewnie, co oznacza instrukcja break. Dzięki niej switch kończy działanie w pierwszym warunku do jakiego ‘wpadnie’, jeśli ją usuniesz, będzie szukał wszystkich wartości , które mogą spełnić warunek case. Dodatkowo, dla poćwiczenia, wczytaj poprzez Scanner liczby całkowite (metoda nextInt()) zamiast napisów.

Link do lekcji: https://github.com/developeronthego/java-basics/tree/main/src/main/java/basics/lesson12

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Ostatnio dodane

- Advertisement - spot_img

Powiązane wpisy