Kategoria: Java zaawansowane

java annotation

Java #50: własne adnotacje – zastosowanie

Znasz już kilka adnotacji (np. @Override). Język Java umożliwia tworzenie ich dowolnie dużej ilości tzw. customowych (od ang. custom) adnotacji. Jednak zanim zaprojektujesz własne adnotacje, czas przyjrzeć im się z...

java reflection

Java #49: mechanizm refleksji

Programowanie generyczne pozwala na ujednolicenie Twojego kodu w wielu obszarach. Podobnie działa mechanizm refleksji. Tak tak jak w matematyce, aby się nie powtarzać możesz skorzystać z wielu symboli i wyrażeń*,...

java iterator

Java #48: własny iterator (interfejs Iterable)

Własny iterator Skoro znasz zarówno typy generyczne jak i struktury danych, to możesz napisać swój własny iterator, który będzie przechodził po kolekcji, zgodnie z Twoją intencją. Wpierw należy zaimplementować interfejs...

java erase type

Java #47: typ wieloznaczny (wildcard)

Ostatnim tematem związanym z typami generycznymi, jest używanie tak zwanego typu wieloznacznego (ang. wildcard). Oznacza się go za pomocą znaku zapytania (czyli np. ArrayList<?>). Powszechnym wykorzystaniem tego mechanizmu jest sytuacja,...

java generics

Java #45: typy generyczne (generics)

Klasa generyczna i typy generyczne Używając kolekcji bardzo często korzystałem z magicznych ostrych nawiasów, w obrębie których wpisywałem nazwę klasy, której typu miały być jej elementy. Za przykład może posłużyć...